ZLATIBOR
Zima 2018 / 2019

INDIVIDUALNI POLASCI

Program putovanja br. 3 koji važi od 07.11.2018.

Zlatibor planina je i vazdušna banja, pogodna za početnike u skijanju, sa stogodišnjom turističkom tradicijom, jedna od najpopularnijih planina Srbije. Zlatibor ima prosečno 95 snežnih dana godišnje, a snežni pokrivač dostiže debljinu do 60 cm. Susretanje mediteranske i kontinentalne klime su stvorili uslove da se "ruža vetrova" rascvetava, upravo, nad Zlatiborom.

CENA JE IZRAŽENA U DINARIMA

Hotel Mona 4*

Soba / apartman

Period

02.09.2018. - 28.12.2018.

29.12.2018. - 02.01.2019.
Novogodišnji
paket

02.01.2019. - 16.02.2019.

Noćenje sa doručkom
PO OSOBI, DNEVNO

Polupansion
PO OSOBI,
4 NOĆI

Noćenje sa doručkom
PO OSOBI, DNEVNO

JEDNOKREVETNA STANDARD SOBA
JEDNOKREVETNA KOMFORT SOBA
JEDNOKREVETNA SUPERIOR SOBA

9.000 RSD
10.200 RSD
11.450 RSD

93.000 RSD
109.640 RSD
127.040 RSD

10.700 RSD
11.700 RSD
14.800 RSD

DVOKREVETNA STANDARD SOBA

DVOKREVETNA KOMFORT SOBA

DVOKREVETNA SUPERIOR SOBA
POMOĆNI LEŽAJ U SOBI

5.500 RSD
6.400 RSD
7.200 RSD
3.200 RSD

56.690 RSD
66.000 RSD
75.100 RSD
30.265 RSD

6.100 RSD
7.300 RSD
8.500 RSD
3.700 RSD

APARTMAN KLASIK ZA JEDNU OSOBU
APARTMAN MONA ZA JEDNU OSOBU

19.300 RSD
25.300 RSD

/
/

20.500 RSD
28.500 RSD

APARTMAN KLASIK ZA DVE OSOBE

APARTMAN MONA ZA DVE OSOBE
POMOĆNI LEŽAJ U APARTMANU

11.200 RSD
14.200 RSD
3.200 RSD

98.100 RSD
144.000 RSD
30.265 RSD

11.500 RSD
15.500 RSD
3.700 RSD

DOPLATA ZA VEČERU
DOPLATA ZA VEČERU ZA DECU 2-12 GOD.
DOPLATA ZA NOVI WELLNESS CENTAR
(ZATVORENI BAZEN, TERETANA)

990 RSD
495 RSD
GRATIS

/
/
/

1.200 RSD
600 RSD
GRATIS

- Doručak, ručak i večera se služe sa izložbenog stola ukoliko u hotelu boravi više od 30 gostiju. U suprotnom, gost bira pansionski obrok na bazi ankete
- Boravišna taksa i osiguranje nisu uključeni u cenu. Boravišna taksa je 120,00 dinara po noćenju, a osiguranje je 20,00 dinara  po noćenju i dodatno se plaćaju. - Za decu od 7 do 15 godina boravišna taksa  je  60,00 dinara, a osiguranje je 20,00 dinara i posebno se plaćaju. - Za decu do 7 godina osiguranje iznosi 20,00 dinara po noćenju i posebno se plaća.
- Deca do 7 godina starosti ne plaćaju smeštaj uz pratnju dve odrasle osobe, a uzrasta od 7 do 12 godina - 1.600 RSD u pratnji dve odrasle osobe za uslugu noćenja sa doručkom u periodu 02.09.-28.12. -1.875 RSD u pratnji dve odrasle osobe za uslugu noćenja sa doručkom u periodu 02.01.-16.02.2019. Pratilac je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu deteta.
- U slučaju ne pojavljivanja, otkazivanja ili skraćenja boravka Gosta ili grupe, hotel zadržava pravo naplate u skladu sa Politikom naknade štete
- Držanje kućnih ljubimaca je dozvoljeno u skladu sa kućnim redom i pravilima hotela i potrebna je najava
- Cene su rađene na paritetu 1€=118 RSD i ukoliko dođe do promene kursa za više od 5%, hotel zadržava pravo povećanja cena.
- Za Novogodišnji paket 29.12.2018. - 02.01.2019. cene su za iskazane po osobi, za 4 noći, sa uključenim doručkom i večerom, koja uključuje svečanu večeru 31.12.2018. i svečanu večeru 01.01.2019. (Doručak i večera se služe sa izložbenog stola. Svečane večere se služe u restoranu Koledo i podrazumevaju: jedno mesto za sedenje, jedan aperitiv, večeru sa izložbenog stola, muziku. Mesta za doček se biraju prilikom rezervacije! Deca do 7 godina starosti borave gratis i nemaju pravo na zasebnu stolicu za svečane večere. Pratilac je dužan da prezentuje zdravstevnu knjižicu deteta. Deca 7-12. godina starosti placaju 60% cene i imaju pravo na zasebnu stolicu za svečane večere.)

 

       

CENA JE IZRAŽENA U DINARIMA

Hotel Palisad 4*

Soba / apartman

 

21.08.2018. -

25.12.2018.

25.12.2018. -

14.02.2019.

Izuzev u terminima

30.12.2018. - 02.01.2019.

 i  05.01.2019. - 08.01.2019.

FIRST MINUT PONUDA

ZA  PRODAJU DO 01.12.2018.

ZA MINUMUM 3 ILI 4 NOĆI

 

25.12.2018. -

14.02.2019.

Izuzev u terminima

30.12.2018. - 02.01.2019.

 i  05.01.2019. - 08.01.2019.

FIRST MINUT PONUDA

ZA  PRODAJU DO 01.12.2018.

ZA MINUMUM 5 NOĆI I VIŠE

 

Dvokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Jednokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Dvokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Jednokrevetna

 soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Dvokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Jednokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Lux

soba

7.100 RSD

8.600 RSD

6.320 RSD

10.112 RSD

5.925 RSD

9.480 RSD

Superior soba

6.400 RSD

7.760 RSD

5.520 RSD

8.832 RSD

5.175 RSD

8.280 RSD

Standard soba

5.300 RSD

7.000 RSD

4.720 RSD

7.552 RSD

4.425 RSD

7.080 RSD

Apartman

 

5.300 RSD

9.860 RSD

/

/

/

/

Apartman Lux

6.500 RSD

12.020 RSD

/

/

/

/

- Doplata za pomoćni ležaj iznosi 3100 dinara / dan na bazi noćenja sa doručkom, nezavisno od toga da li ga koristi dete ili odrasla osoba u situacijama 2+1,  -  Boravak za decu do 6,99 godina je gratis, - Doplata za decu od 7 do 11,99 godina iznosi 2500 dinara / dan na bazi noćenja sa doručkom, ukoliko ne koristi pomoćni ležaj, (cena se odnosi na noćenje sa doručkom i primenjuje se u svim kategorijama smeštaja).

- Doplata za večeru iznosi 600 dinara

- Doplata za večeru za decu od 7 do 11,99 godina iznosi 300 dinara

Ostali uslovi prodaje:

- Ukoliko smeštajnu jedinicu koristi jedna odrasla osoba i dete do 6,99 godina starosti koje ne plaća boravak primenjuje se cena 1/1 sobe / apartmana, - A-la-carte ručak de se služiti u restoranu hotela „Palisad“, - Cene za grupe se posebno ugovaraju - Zadržavamo pravo promene objavljenih cena i ostalih uslova prodaje

- Boravišna taksa iznosi 120 dinara, osiguranje 5 dinara i prijava 5 dinara dnevno po osobi. - Boravišnu taksu umanjenu za 50%, osiguranje 5 dinara i prijavu 5 dinara plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti. - Boravišnu taksu i prijavu ne plaćaju deca do 7 godina starosti.

 

 

      CENA JE IZRAŽENA U DINARIMA

Hotel Palisad 4*

 

Soba / apartman

29.12.2018. - 02.01.2019.

NOVOGODIŠNJI ARANŽMAN  -  4 NOĆI

FIRST MINUT PONUDA – 25%

ZA  PRODAJU DO 15.11.2018. ZA 4 NOĆI

Dvokrevetna

soba

Polupansion

PO OSOBI, 4 NOĆI

Jednokrevetna

 soba

Polupansion

PO OSOBI, 4 NOĆI

Lux soba

58.875 RSD

67.875  RSD

Superior soba

52.545 RSD

61.545 RSD

Standard soba

46.215 RSD

55.215 RSD

Apartman

46.215 RSD

61.215 RSD

Apartman Lux

58.875 RSD

73.875 RSD

 - Cene su izražene po osobi i odnose se na aranžman (4 polupansiona, doček, repriza i BTO)

 - Ukoliko smeštajnu jedinicu koristi jedna odrasla osoba i dete do 5 godina starosti koje ne plaća boravak primenjuje se cena 1/1 sobe

 - Doplata za decu od 5 do 11,99 godina iznosi 27.590,00rsd i obuhvata 4 polupansiona, doček, reprizu bez BTO

 - Doplata za pomoćni ležaj iznosi 38.910,00 rsd nezavisno od toga da li ga koristi dete ili odrasla osoba i obuhvata 4 polupansiona, doček, reprizu i BTO

 - Osnovica za sve popuste dobija se kada se od cene četvorodnevnog aranzmana umanji za 5.000 rsd i BTO

 - Besplatna usluga za decu do 5 godina na zajedničkom ležaju sa odraslom osobom se odnosi na polupansion /ne odnosi se na doček Nove godine/

 - Boravišnu taksu i prijavu ne plaćaju deca do 7 godina starosti, a boravišnu taksu umanjenu za 50% osiguranje 5,00din i prijavu 5,00 din plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti

- Navedene cene se neće menjati sve do odnosa 1€ = 125 din, ukoliko dodje do promene navedenog odnosa cene se mogu menjati

 

      CENA JE IZRAŽENA U DINARIMA

Hotel Palisad 4*

Soba / apartman

 

05.01.2019. - 08.01.2019.

BOŽIĆNI ARANŽMAN  

FIRST MINUT PONUDA – 20%

ZA  PRODAJU DO 01.12.2018. ZA MINUMUM 3 NOĆI I VIŠE

Dvokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Jednokrevetna

 soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Lux soba

5.688 RSD

9101 RSD

Superior soba

4.968 RSD

7.949 RSD

Standard soba

4.248 RSD

6.797 RSD

Apartman

/

/

Apartman Lux

/

/

- Doplata za pomoćni ležaj iznosi 3100 dinara / dan na bazi noćenja sa doručkom, nezavisno od toga da li ga koristi dete ili odrasla osoba u situacijama 2+1,  -  Boravak za decu do 6,99 godina je gratis, - Doplata za decu od 7 do 11,99 godina iznosi 2500 dinara / dan na bazi noćenja sa doručkom, ukoliko ne koristi pomoćni ležaj, (cena se odnosi na noćenje sa doručkom i primenjuje se u svim kategorijama smeštaja).

- Doplata za večeru iznosi 600 dinara

- Doplata za večeru za decu od 7 do 11,99 godina iznosi 300 dinara

- 20% popusta na usluge Relax & Beauty centra

- Besplatno korišćenje teretane

- Besplatna školica skijanja za decu od 5 do 11 godina (ukoliko bude imalo snega)

Ostali uslovi prodaje:

- Ukoliko smeštajnu jedinicu koristi jedna odrasla osoba i dete do 6,99 godina starosti koje ne plaća boravak primenjuje se cena 1/1 sobe / apartmana, - A-la-carte ručak de se služiti u restoranu hotela „Palisad“, - Cene za grupe se posebno ugovaraju - Zadržavamo pravo promene objavljenih cena i ostalih uslova prodaje

- Boravišna taksa iznosi 120 dinara, osiguranje 5 dinara i prijava 5 dinara dnevno po osobi. - Boravišnu taksu umanjenu za 50%, osiguranje 5 dinara i prijavu 5 dinara plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti. - Boravišnu taksu i prijavu ne plaćaju deca do 7 godina starosti.

 

    Redovan cenovnik; CENA JE IZRAŽENA U DINARIMA

Hotel Palisad 4*

 

 

 

Soba / apartman

 

25.12.2018. -

18.02.2019.

19.02.2019. -

08.07.2019.

08.07.2019 -

20.08.2019.

21.08.2019. -

25.12.2019.

Dvokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Jednokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Dvokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Jednokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Dvokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Jednokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Dvokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Jednokrevetna

soba

Noćenje sa doručkom

PO OSOBI, DNEVNO

Lux

soba

7.900 RSD

12.640 RSD

7.100 RSD

11.360 RSD

7.900 RSD

12.640 RSD

7.100 RSD

11.360 RSD

Superior soba

6.900 RSD

11.040 RSD

6.400 RSD

10.240 RSD

6.900 RSD

11.040 RSD

6.400 RSD

10.240 RSD

Standard soba

5.900 RSD

9.440 RSD

5300 RSD

8480 RSD

5.900 RSD

9.440 RSD

5300 RSD

8480 RSD

Apartman

 

5.700 RSD

13.725 RSD

5300 RSD

10.260 RSD

5.700 RSD

13.725 RSD

5300 RSD

10.260 RSD

Apartman Lux

7.100 RSD

16.875 RSD

6500 RSD

12.420 RSD

7.100 RSD

16.875 RSD

6500 RSD

12.420 RSD

  - Doplata za pomoćni ležaj iznosi 3100 rsd/dan, nezavisno od toga da li ga koristi dete ili odrasla osoba u situacijama 2+1(odnosi se na noćenje sa doručkom)

- Boravak za decu do 6,99 godina jegratis,

- Doplata za decu od 6,99 do 11,99 godina iznosi2500 rsd/dan, ukoliko ne koristi pomoćni ležaj (cena se odnosi na noćenja sa doručkomi primenjuje se u svim kategorijama smeštaja). Doplata za večeru za decu od 7 do 11,99 godina iznosi 300 dinara.

- Doplata za večeru iznosi  600 dinara

Ostali uslovi prodaje:

- Ukoliko smeštajnu jedinicu koristi jedna odrasla osoba i dete do 6,99 godina starosti koje ne plaća boravak primenjuje se cena 1/1 sobe / apartmana, - A-la-carte ručak de se služiti u restoranu hotela „Palisad“, - Cene za grupe se posebno ugovaraju - Zadržavamo pravo promene objavljenih cena i ostalih uslova prodaje

- Boravišna taksa iznosi 120 dinara, osiguranje 5 dinara i prijava 5 dinara dnevno po osobi. - Boravišnu taksu umanjenu za 50%, osiguranje 5 dinara i prijavu 5 dinara plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti. - Boravišnu taksu i prijavu ne plaćaju deca do 7 godina starosti.

 

   CENA JE IZRAŽENA U DINARIMA

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI
ŠTITASTE ŽLEZDE I BOLESTI METABOLIZMA "ZLATIBOR"  - Čigota

Soba / apartman

Period

22.12.2018. - 18.02.2019.

Noćenje

PO OSOBI, DNEVNO

Polupansion

PO OSOBI, DNEVNO

Čigota

program

Dnevno

po osobi/

7 dana

po osobi

Čigota

program

Dnevno

po osobi/

14 dana

po osobi

Čigota

program

Dnevno

po osobi/

21 dan

po osobi

Soba F lezajem B

Aranžman

4.700 RSD

5.200 RSD

6.000 RSD

42.945 RSD

5.800 RSD

83.090 RSD

5.600 RSD

120.435 RSD

Jednokrevetna A

Aranžman

4.700 RSD

5.200 RSD

6.000 RSD

42.945 RSD

5.800 RSD

83.090 RSD

5.600 RSD

120.435 RSD

Jednokrevetna B

Aranžman

4.300 RSD

4.800 RSD

5.600 RSD

40.145 RSD

5.400 RSD

77.490 RSD

5.200 RSD

112.035 RSD

Dvokrevetna A I AB

Apartman

3.800 RSD

4.300 RSD

5.100 RSD

36.645 RSD

4.900 RSD

70.490 RSD

4.600 RSD

99.435 RSD

Dvokrevetna  B

Aranžman

3.500 RSD

4.000 RSD

4.800 RSD

34.545 RSD

4.600 RSD

66.290 RSD

4.300 RSD

93.135 RSD

Dvokrevetna  C

2.700 RSD

3.200 RSD

4.000 RSD

28.945 RSD

3.800 RSD

55.090 RSD

3.600 RSD

78.435 RSD

Pomoćni ležaj

1.650 RSD

2.150 RSD

2.950 RSD

21.595 RSD

2.750 RSD

40.390 RSD

2.550 RSD

56.385 RSD

Deca do 12 godina

poseban ležaj

1.650 RSD

2.150 RSD

/

/

/

Pomoćni ležaj

1.550 RSD

2.050 RSD

/

/

/

Zajednički ležaj

1.350 RSD

1.850 RSD

/

/

/

NAPOMENA:

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“ poznatija kao Čigota nalazi se u centru Zlatibora. Udaljena je 500m od jezera i pešačke zone. Sve sobe sadrže: kupatilo sa tuš kabinom i WC-om, telefon i kolor TV sa satelitskim programom, bežični internet.                           

- Navedene cene u tabelama su dnevne po osobi po danu i za 7,14,21 dan

- Ishrana može biti po izboru gosta:1/ polupansion - 2 obroka doručak i večera na bazi švedskog stola ili 2/ noćenje sa doručkom – 1 obrok doručak na bazi švedskog stola  3/ za Čigota program 5 obroka/ 3 glavna obroka i 2 voćne užine/ - Preporučen dan za početak  Čigota programa je subota, ali gost može birati i drugi termin dolaska. Minimalan boravak na programu Čigota je 7 dana.

- Gost sam bira period korišćenja usluga (datum polaska i datum povrataka) u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima u hotelu. Putovanje će biti realizovano bez obzira na broj prijavljenih putnika za određeni termin. Na dan dolaska u sobe se ulazi posle 12:00h, a na dan završetka boravka gost je dužan da sobu napusti do 10:00h. Gost je u obavezi da uz potvrdu o putovanju - vaučer uz sebe ima i lični dokument (lična karta ili pasoš za odrasle, a za decu zdravstvena knjižica ili pasoš).

- AB apartman je namenjen za boravak 3 osobe. Četvrta osoba u AB apartmanu plaća cenu pomoćnog ležaja. Ako AB apartman koristi jedna osoba cena se uvećava 100%, a ako ga koriste 2 osobe cena se uvećava za 25%;

- Ako se dvokrevetna soba koristi kao jednokrevetna cena se uvećava 50 %.

- Za decu do 7 godina boravak je besplatan u zajedničkom  ležaju sa odraslom osobom.

- Za decu do 2 godine boravak je besplatan

- Doplata za pansionski ručak je 650,00 din.

- Dnevni odmor od 08h do 18h iznosi 50%  od  cene  sobne  jedinice koja se koristi.

- Grupe se posebno ugovaraju

U CENU NIJE URAČUNATO:

- Boravišna taksa je 120,00 dinara po noćenju, a osiguranje je 15,00 dinara  po noćenju I dodatno se plaćaju. - Za decu od 7 do 15 godina boravišna taksa  je  60,00 dinara, a osiguranje je 15,00 dinara i posebno se plaćaju. - Za decu do 7 godina osiguranje iznosi 15 dinara po noćenju i posebno se plaća.

   CENA JE IZRAŽENA U DINARIMA

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI
ŠTITASTE ŽLEZDE I BOLESTI METABOLIZMA "ZLATIBOR"  - Čigota

Soba / apartman

Period

20.10.2018. - 22.12.2018.

18.02.2019. - 29.06.2019.

Noćenje

PO OSOBI, DNEVNO

Polupansion

PO OSOBI, DNEVNO

Čigota

program

Dnevno

po osobi/

7 dana

po osobi

Čigota

program

Dnevno

po osobi/

14 dana

po osobi

Čigota

program

Dnevno

po osobi/

21 dan

po osobi

Soba F lezajem B

Aranžman

4.400 RSD

4.900 RSD

5.600 RSD

40.145 RSD

5.400 RSD

77.490 RSD

5.100 RSD

109.935 RSD

Jednokrevetna A

Aranžman

4.300 RSD

4.800 RSD

5.500 RSD

39.445 RSD

5.300 RSD

76.090 RSD

5.000 RSD

107.835 RSD

Jednokrevetna B

Aranžman

3.900 RSD

4.400 RSD

5.100 RSD

36.645 RSD

4.900 RSD

70.490 RSD

4.600 RSD

99.445 RSD

Dvokrevetna A I AB

Apartman

3.400 RSD

3.900 RSD

4.600 RSD

33.145 RSD

4.400 RSD

63.490 RSD

4.100 RSD

88.935 RSD

Dvokrevetna  B

Aranžman

3.100 RSD

3.600 RSD

4.300 RSD

31.045 RSD

4.100 RSD

59.290 RSD

3.800 RSD

82.635 RSD

Dvokrevetna  C

2.300 RSD

2.800 RSD

3.500 RSD

25.445 RSD

3.300 RSD

48.090 RSD

3.000 RSD

65.835 RSD

Pomoćni ležaj

1.400 RSD

1.900 RSD

2.600 RSD

19.145 RSD

2.400 RSD

35.490 RSD

2.100 RSD

46.935 RSD

Deca do 12 godina

poseban ležaj

1.400 RSD

1.900 RSD

/

/

/

Pomoćni ležaj

1.300 RSD

1.800 RSD

/

/

/

Zajednički ležaj

1.100 RSD

1.600 RSD

/

/

/

NAPOMENA:

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“ poznatija kao Čigota nalazi se u centru Zlatibora. Udaljena je 500m od jezera i pešačke zone. Sve sobe sadrže: kupatilo sa tuš kabinom i WC-om, telefon i kolor TV sa satelitskim programom, bežični internet.                           

- Navedene cene u tabelama su dnevne po osobi po danu i za 7,14,21 dan

- Ishrana može biti po izboru gosta:1/ polupansion - 2 obroka doručak i večera na bazi švedskog stola ili 2/ noćenje sa doručkom – 1 obrok doručak na bazi švedskog stola  3/ za Čigota program 5 obroka/ 3 glavna obroka i 2 voćne užine/ - Preporučen dan za početak  Čigota programa je subota, ali gost može birati i drugi termin dolaska. Minimalan boravak na programu Čigota je 7 dana.

- Gost sam bira period korišćenja usluga (datum polaska i datum povrataka) u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima u hotelu. Putovanje će biti realizovano bez obzira na broj prijavljenih putnika za određeni termin. Na dan dolaska u sobe se ulazi posle 12:00h, a na dan završetka boravka gost je dužan da sobu napusti do 10:00h. Gost je u obavezi da uz potvrdu o putovanju - vaučer uz sebe ima i lični dokument (lična karta ili pasoš za odrasle, a za decu zdravstvena knjižica ili pasoš).

- AB apartman je namenjen za boravak 3 osobe. Četvrta osoba u AB apartmanu plaća cenu pomoćnog ležaja. Ako AB apartman koristi jedna osoba cena se uvećava 100%, a ako ga koriste 2 osobe cena se uvećava za 25%;

- Ako se dvokrevetna soba koristi kao jednokrevetna cena se uvećava 50 %.

- Za decu do 7 godina boravak je besplatan u zajedničkom  ležaju sa odraslom osobom.

- Za decu do 2 godine boravak je besplatan

- Doplata za pansionski ručak je 650,00 din.

- Dnevni odmor od 08h do 18h iznosi 50%  od  cene  sobne  jedinice koja se koristi.

- Grupe se posebno ugovaraju

U CENU NIJE URAČUNATO:

- Boravišna taksa je 120,00 dinara po noćenju, a osiguranje je 15,00 dinara  po noćenju I dodatno se plaćaju. - Za decu od 7 do 15 godina boravišna taksa  je  60,00 dinara, a osiguranje je 15,00 dinara i posebno se plaćaju. - Za decu do 7 godina osiguranje iznosi 15 dinara po noćenju i posebno se plaća.

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Gotovinsko plaćanje: 50% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, preostali iznos 21 dan pre početka putovanja; Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina); Kreditne kartice Banca Intesa na 4 rate bez uvećanja (Master Card, Visa, 40% od ukupne cene aranžmana odmah, ostatak na 4 rate). Plaćanje na rate čekovima građana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aranžmana; preostali iznos se uplaćuju deponovanim čekovima građana tako da poslednja rata dospeva najkasnije 15. marta 2019. godine. (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 15.-tog u mesecu). Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Fibula Air Travel”.
Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja early booking-a važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena u rezervaciji (ime i prezime putnika, datum polaska, broj noćenja, tip smeštaja, dodavanje putnika i slično) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važećeg cenovnika.
Program putovanja: Individualna organizacija sopstvenog prevoza putnika do Zlatibora. 1. dan - poslednji dan ZLATIBOR Početak usluge, smeštaj u objekat, prema pravilima hotela (posle 15:00 časova), boravak u objektu na bazi izabrane usluge, sa ugovorenim brojem noćenja - preciziranog ugovorom, noćenje; Poslednji dan / dan putovanjaNapuštanje objekta, prema pravilima hotela (do 09:00 časova). Kraj usluge. Individualna organizacija sopstvenog prevoza putnika za povratak.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA: - Boravak od ugovorenog broja noćenja (uobičajeno 7 noćenja), preciziranog ugovorom, sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:, - Vanlinijski prevoz, - usluge koje nisu predviđene programom putovanja - Boravišna taksa je 120,00 dinara po noćenju, a osiguranje je 20,00 dinara  po noćenju i dodatno se plaćaju. - Za decu od 7 do 15 godina boravišna taksa  je  60,00 dinara, a osiguranje je 20,00 dinara i posebno se plaćaju. - Za decu do 7 godina osiguranje iznosi 20,00 dinara po noćenju i posebno se plaća. - Individualne troškove putnika i ostale nepomenute troškove.
Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Fibula Air Travelom, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Fibula Air Travela.
VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 15:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se do 09:00 časova poslednjeg dana boravka! Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku. Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Raspored soba / apartmana određuje recepcija hotela, na licu mesta. Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu je 5 dana pre datuma polaska.
SKI PASS i iznajmljivanje opreme, se mogu naplatiti i rezervisati isključivo na licu mesta, a finalne cene se formiraju pred početak sezone, sredinom decembra.


Organizator putovanja: FIBULA AIR TRAVEL AGENCY
Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu je 5 dana pre datuma polaska.
U slučaju otkaza aranžmana od strane organizatora putovanja, uplaćena sredstva organizator vraća putniku u roku od 5 dana. 
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula su sastavni deo ovog programa.
Licenca OTP 6/2010 od 27.01.2010, polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti za slučaj šteta nanete putniku
300059971 od 25.01.2018. do 25.01.2019. DDOR NOVI SAD osiguranje

 

ZLATIBOR
Zima 2018 / 2019

INDIVIDUALNI POLASCI

Program putovanja br. 2 koji važi od 22.10.2018.

Zlatibor planina je i vazdušna banja, pogodna za početnike u skijanju, sa stogodišnjom turističkom tradicijom, jedna od najpopularnijih planina Srbije. Zlatibor ima prosečno 95 snežnih dana godišnje, a snežni pokrivač dostiže debljinu do 60 cm. Susretanje mediteranske i kontinentalne klime su stvorili uslove da se "ruža vetrova" rascvetava, upravo, nad Zlatiborom.

CENA JE IZRAŽENA U DINARIMA

Konačište Zlatni Konak

Soba / apartman

Period

16.10.2018. - 27.12.2018.

28.12.2018. - 05.01.2019.

NAJAM

PO SOBI, DNEVNO

NAJAM

PO SOBI, DNEVNO

STUDIO 1/2 +1

5.400 RSD

10.700 RSD

STUDIO 1/2

4.800 RSD

6.100 RSD

APARTMAN 1/4

7.200 RSD

20.500 RSD

 Ostali uslovi: - Cene su izražene na bazi dnevnog najma apartmana

- Boravišna taksa sa osiguranjem Boravišna taksa i osiguranje nisu uključeni u cenu. Boravišna taksa je 120,00 dinara po noćenju, a osiguranje je 15,00 dinara po noćenju. - Za decu od 7 do 15 godina boravišna taksa je 60,00 dinara, a osiguranje je 15,00 dinara. - Za decu do 7 godina osiguranje iznosi 15,00 dinara po noćenju. BTO se plaća u agenciji.

- Dnevni odmor je 70% od cene dnevnog najma za apartmana koji se koristi u periodu od 12h do 18h

- Za boravak od 7 noćenja i duže odobrava se popust od 5% - Popusti ne mogu da se spajaju

   
 

USLOVI PLAĆANJAPlaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Gotovinsko plaćanje: 50% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, preostali iznos 21 dan pre početka putovanja; Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina); Kreditne kartice Banca Intesa na 4 rate bez uvećanja (Master Card, Visa, 40% od ukupne cene aranžmana odmah, ostatak na 4 rate). Plaćanje na rate čekovima građana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aranžmana; preostali iznos se uplaćuju deponovanim čekovima građana tako da poslednja rata dospeva najkasnije 15. marta 2019. godine. (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 15.-tog u mesecu). Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Fibula Air Travel”.
Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja early booking-a važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena u rezervaciji (ime i prezime putnika, datum polaska, broj noćenja, tip smeštaja, dodavanje putnika i slično) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važećeg cenovnika.
Program putovanjaIndividualna organizacija sopstvenog prevoza putnika do Zlatibora. 1. dan - poslednji dan ZLATIBOR Početak usluge, smeštaj u objekat, prema pravilima hotela (posle 15:00 časova), boravak u objektu na bazi izabrane usluge, sa ugovorenim brojem noćenja - preciziranog ugovoromnoćenje; Poslednji dan / dan putovanjaNapuštanje objekta, prema pravilima hotela (do 09:00 časova). Kraj usluge. Individualna organizacija sopstvenog prevoza putnika za povratak. 
CENA ARANŽMANA OBUHVATA- Boravak od ugovorenog broja noćenja, preciziranog ugovorom, sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:, - Vanlinijski prevoz, - usluge koje nisu predviđene programom putovanja - Boravišna taksa je 120,00 dinara po noćenju, a osiguranje je 20,00 dinara  po noćenju i dodatno se plaćaju. - Za decu od 7 do 15 godina boravišna taksa  je  60,00 dinara, a osiguranje je 20,00 dinara i posebno se plaćaju. - Za decu do 7 godina osiguranje iznosi 20,00 dinara po noćenju i posebno se plaća. - Individualne troškove putnika i ostale nepomenute troškove.
Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Fibula Air Travelom, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Fibula Air Travela.
VAŽNE NAPOMENEOrganizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 15:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se do 09:00 časova poslednjeg dana boravka! Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku. Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Raspored soba / apartmana određuje recepcija hotela, na licu mesta. Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu je 5 dana pre datuma polaska.
 

Organizator putovanja: Čigota d.o.o.
Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu je 5 dana pre datuma polaska.
U slučaju otkaza aranžmana od strane organizatora putovanja, uplaćena sredstva organizator vraća putniku u roku od 5 dana. 
Opšti uslovi putovanja agencije Čigota d.o.o. su sastavni deo ovog programa.
Licenca OTP 9/2017 od 20.02.2017.,